Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. Baza firm ma charakter darmowy i ogólnodostępny. Właściciel nie pobiera opłat za dodanie, przeglądanie oraz edycję danych.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych opisów poszczególnych firm. Administrator serwisu ist.net.pl dołoży wszelkich starań, aby informacje umieszczane na łamach bazy firm nie łamały obowiązującego prawa.

§ 2 Umieszczanie firmy w bazie

 1. Każda firma może zarejestrować jeden wpis w maksymalnie 1 branży. W sytuacji dodania więcej niż jednego wpisu profil firmy zostanie usunięty z bazy.
 2. Dane o firmie, spółce mogą być umieszczane wyłącznie przez ich właścicieli lub osoby upoważnione do reprezentowania danej firmy, czy spółki.
 3. Rejestracja w serwisie jest możliwa po wypełnieniu Formularza dostępnego pod adresem: http://www.ist.net.pl/kontakt.html Konsekwencją wypełnienia Formularza Rejestracyjnego jest wysłanie zgłoszenia.

§ 3 Edycja danych firmy

 1. Edycja danych firmy dokonywana jest przez specjalny formularz, dostępny z poziomu pojedynczego wpisu.
 2. Każda zarejestrowana firma w serwisie ist.net.pl ma prawo do usunięcia danych swojej firmy z bazy ist.net.pl poprzez zgłoszenie tego faktu administratorom.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe udostępnione właścicielowi serwisu ist.net.pl pozostają własnością osoby wysyłającej, jednak przesłanie ich oznacza udzielenie zgody na wykorzystanie ich do celów wewnętrznych firmy. Zapisanie danych osobowych, firmowych w bazie i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, firmę której dane dotyczą. Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaznaczenie myszką odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej, co jest odpowiednikiem podpisu pod klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).
 2. Użytkownik dane z formularza przekazuje firmie dobrowolnie i przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 3. Fakt rejestracji firmy w bazie ist.net.pl jest jednoznaczny z oświadczeniem:
  • "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych"
  • "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z ist.net.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 4. Administrator ist.net.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści emitowane na stronach serwisu oraz materiałów reklamowych zamieszczanych przez Firmy ,a także za zawarte odnośniki do innych serwisów internetowych, zasobów sieci, witryn osób trzecich itp.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Administrator bazy ist.net.pl ma prawo usunąć wpis bez podania przyczyny.
 2. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, duplikowana, reprodukowana w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody administratora ist.net.pl.
 3. Baza ist.net.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji w Serwisie.
 4. Zabronione jest zamieszczanie treści nie zgodnych z polskim prawem np. pornograficznych, obelżywych czy naruszających uczucia religijne.
 5. Zabronione jest umieszczanie stron, firm agencji towarzyskich lub klubów o podobnyn charakterze. Strony tego typu będę usuwane z serwisu.